شرکت تعاونی پیشرو وحدت مامطیر در یک نگاه

قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. بر این پایه، اصول 43 و 44 قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص را تامین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می سازد.

اهدافی که تمایل دارید بنیاد به شما مشاوره دهد :

فقط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی
فقط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی
آموزش مجازی
گام اول (انتخاب دوره آموزشی)
آموزش مجازی
گام دوم(ثبت نام)
آموزش مجازی
گام سوم(دریافت بسته آموزشی)
آموزش مجازی
گام چهارم(آزمون نهایی)

پشتیبانی


تلفن مشاوران مرکز بابل
۰۹۱۱-۳۱۰-۰۷۹۱
۰۱۱-۳۲۳۱۴۷۴۲
۰۱۱-۳۲۳۱۴۷۴۴